Datum a čas

Dnes je neděle, 19. 9. 2021, 21:15:33

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozcestník na další stránky

Vyberte si, kam dále se chcete vydat:

škola

hospodo

region

muze

volný čas

státní

další odkazy

 


Aktuality na Facebooku

 

fb

 


Obec na Wikipedii

wiki


Hledáte novou práci?

nabídka


Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

ROK 2016

7/2016 Veřejná zakázka malého rozsahu ,, Pořízení nového dopravního automobilu pro Obec Chválenice - JSDH Želčany"

Výzva k podání nabídky

Technické podmínky

Krycí list

Návrh kupní smlouvy

 

6/2016 Veřejná zakázka malého rozsahu ,, Pořízení nového dopravního automobilu pro Obec Chválenice - JSDH Želčany"

Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení


5/2016 Veřejná zakázka malého rozsahu ,, Odstranění havarijního stavu oken kulturního domu ve Chválenicích"

Výzva k podání nabídky

4/2016 Veřejná zakázka malého rozsahu „Chválenice, oprava povrchu chodníku při hlavní komunikaci I/20“

Výzva
SoD
Projektová dokumentace

 

3/2016 Veřejná zakázka malého rozsahu "Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro projekt „Chválenice – ČOV a kanalizace – 1. etapa“

uzavřená smlouva o dílo

písemná zpráva zadavatele veřené zkázky malého rozsahu

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

rozhodnutí o vyloučení

Výzva_PK

Zadávací dokumentace
Kvalifikační dokumentace
SoD
Dokumenty SP
 

2/2016 Veřejná zakázka malého rozsahu Chválenice, p.č. 676/1, 640/117, veřejné osvětlení

3.smlouva o dílo č. 5/2016 ,, Chválenice, č.p. 676/1, 640/117, veřejné osvětlení

2. Rozhodnutí  o výběru

1.Výzva více zájemcům k podání nabídky ,, Chválenice, p.č. 676/1, 640/117, veřejné osvětlení" - zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Chválenice od 6.6.2016 do 22.6.2016

1/2016 Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem ,, Projektové a inženýrské služby na akci ,, Chválenice - ČOV a kanalizace - 1. etapa"

1.Zveřejnění záměru

2. Rozhodnutí o Námitce proti Rozhodnutí o námitce

3.Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení

 

ROK 2015

5/2015 Veřejná zakázka malého rozsahu ,, Oprava rozvodů vody a WC na OÚ ve Chválenicích"

Veřejná zakázka malého rozsahu - Smlouva o dílo č. 1/2016 na akci "Oprava rozvodů vody a WC na OÚ ve Chválenicích"

4/2015 Veřejná zakázka malého rozsahu - Kupní smlouva č. 1/2015 na akci "Pořízení kompostérů pro obec Chválenice

2. kupní smlouva č. 1/2015

1. Výzva

3/2015 Veřejná zakázka malého rozdahu ,, Chválenice, oprava místních komunikací 2015 - Votípka

1.Smlouva o dílo na stavbu ,, Chválenice, oprava místních komunikací 2015 - Votípka"

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 018-2015

3. dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 018-2015

 

3/2015 Veřejná zakázka malého rozsahu ,, Chválenice, oprava místních komunikací 2015 - Žídek"

1.smlouva o dílo na stavbu,, Chválenice, oprava místních komunikací 2015 - Žídek"

2.dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 017-2015

3.dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 017-2015

4. smlouva o dílo č. 2 - SILBA s.r.o. ,, Chválenice oprava místních komunikací 2015 - Žídek"

 

2/2015 Veřejná zakázka malého rozsahu ,, Dodávka malotraktoru včetně příslušenství na sečení, mulčování a zimní údržbu"

1.Výzva - dodání malotraktoru pro Obec Chválenice zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu dne 7.5.2015 sejmuto z úřední desky dne 22. 5. 2015

2.Kupní smlouva č. PZ - 15194-0025

1/2015 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: ,, Chválenice, rekonstrukce část II - veřejné osvětlení"

Veřejná zakázka malého rozsahu: uzavřená Smlouva o dílo - předmětem smlouvy je dodávka stavby ,, Chválenice, rekonstrukce část II - veřejné osvětlení"

ROK 2014

Veřejná zakázka č. 1 - Stavební úpravy ZŠ

smlouva o dílo

dodatek č. 1 ke smlouvě

dokumentace k povolení stavby

rozhodnutí o výběru

výzva k podání nabídky

Veřejná zakázka č. 2 - Výměna stropní konstrukce ZŠ

Výzva k podání nabídky

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

smlouva o dílo

krycí list rozpočtu

dodatek č. 1 smlouvy o dílo

krycí list dodatku

ROK 2013

Veřejná zakázka: Dodávka bezdrátového obecního rozhlasu

uzavřená smlouva o dílo                              vloženo 23. 4. 2014

ROK 2014

Veřejná zakázka: Chválenice - stavební úprava chodníku u silnice I/20 - nerealizováno

uzavřená smlouva o dílo                               vloženo 7. 7. 2014

Dodatek smlouvy o dílo č. 1                     

dodatek smlouvy o dílo č. 2

dodatek smlouvy o dílo č. 3