Menu

Obec Chválenice
Chválenice
Kostel svatého Martina

Základní a mateřská škola

škola

 

Proměny chválenické školy (2012 - 2015)

Chválenická základní škola má za sebou pět let velkých přeměn. Výsledkem je útulná, přívětivá a moderní škola, která se může těšit z přílivu nových žáků. Zásluhu na této změně má samozřejmě ředitelka Mgr. Zdeňka Hiclová a kolektiv pedagogických pracovnic, které se snaží ve výuce a práci s dětmi využívat nejnovější vyučovací a výchovné metody. Konkurs na nového ředitele základní a mateřské školy proběhl 20. června 2012. Mgr. Hiclová, dosavadní ředitelka, ve výběrovém řízení zvítězila nad dalšími dvěma kandidátkami. V roce 2012 byla na škole zároveň opravena střecha a o rok později došlo k opravě stropu v prvním patře. Zmíněné dvě rekonstrukce zbavily školu dlouhodobého problému – zatékání. Stavební práce probíhaly vždy přes letní prázdniny, aby co nejméně zasáhly do školního roku. Na opravě střechy v r. 2012 se Plzeňský kraj podílel dotací ve výši 1 milion korun, a proto si dokončenou stavbu přijel 3. září 2012 prohlédnout hejtman Milan Chovanec (ČSSD), dnešní ministr vnitra ČR. Hejtman Chovanec zahájil ve škole společně s ředitelkou Hiclovou školní rok 2012/2013. V roce 2014 byly přestavěny školní webové stránky, které svým pestrým designem i obsahem a přátelským uživatelským rozhraním doslova lákají k návštěvě školy. A skutečně, zdá se, že zájem o školu roste. Posuďte sami: Ve školním roce 2014/2015 chodilo do chválenické základní školy 24 žáků. Do první třídy nastoupili čtyři žáci první třídy. V roce 2015 / 2016 má škola o tři žáky více. Ve škole budou spojeny první a druhá třída (9 + 4 žáci) a 3. – 5. třída (4 + 6 + 4 žáci). Do mateřské školy letos chodí 26 dětí.

Jeden rok na moderní venkovské škole (2014/2015)

Konec prvního školního týdne 2014 / 2015 měli žáci zpestřený návštěvou plzeňské ZOO v Plzni, kde strávili celé dopoledne. 18. září 2014 se chválenická škola vypravila na farmu k Moulisům do Milínova, kde školáci zakončili svůj celoroční projekt „Venkovská krajina pod drobnohledem“. V rámci tohoto projektu se seznamovali se s životem na venkově. Jezdili do Prusin a chodili na vycházky ve Chválenicích. 30. 9. 2014 se děti ZŠ i MŠ zúčastnili „výletu do historie“, po „Kupecké stezce“ ve Starém Plzenci. Navštívili Kostel Narození Panny Marie na Malé Straně  a vrch Hůrku, kde stojí rotunda – stavba z doby románské kultury. Celý podzim se školáci věnovali práci na různých projektech. Některé byly přímou součástí výuky, jiné rozšiřovaly jejich vědomosti o vlasti, historii, přírodě, ale i o způsobu života lidí v jiných zemích a kulturách. Na začátku prosince navštívili školu Čert s Mikulášem. Po jejich divadelním představení v tělocvičně školy děti obdržely mikulášskou nadílku. Školáci též zažili „Čertí školu“, což je školní projekt, který probíhá každoročně. I do matematiky a českého jazyka vstoupili ďáblíci a pekelníci. Nikdo se ovšem nemusel bát.

Školní vánoční besídka proběhla 12. prosince 2014 v sále restaurace „Na Radosti“. Děti předvedly, co si na vystoupení připravily a byly odměněny potleskem. Zahrály hudební pohádku „O dvanácti měsíčkách“ a zazpívaly několik koled a vánočních písní v několika jazycích. 17. prosince žáci vystoupili v místním kostele s pásmem vánočních písní a koled pod vedením paní učitelky O. Janečkové. Zazněly nejen známé a méně známé české lidové koledy a vánoční písničky, ale i písně v anglickém, ruském, latinském a italském jazyce. Poslední den před vánočními prázdninami žáci navštívili muzeum v Blovicích, kde probíhala výstava betlémů. Vyzkoušeli některé vánoční zvyky a dozvěděli se zajímavosti z historie Vánoc.

V průběhu druhého pololetí žáci opět pracovali v rámci školní výuky na různých projektech – např. „Velikonoce“, „ přírodní společenství“, „ den země“, „projekt k 70. výročí osvobození“, „projekt k 600. výročí upálení Jana Husa“ apod.

17. března zavítal do školy Pavel Barák. Děti si zopakovaly zásady ošetření drobných poranění, která se jim nebo kamarádům mohou přihodit. Také si zopakovaly důležitá telefonní čísla, procvičili resuscitaci a další znalosti ohledně poskytování I. pomoci. 20. března se školáci vydali s Moranou k rybníčku, aby se opět po roce rozloučili s „paní Zimou“. Při této tradiční cestě vsí zpívali písničky a pokřikovali říkadla o jaru, odháněli chladnou a nepříjemnou zimu a písničkami o jaru, teple a sluníčku vítali nové roční období. Pavel Barák nejenže pomáhá při záchraně lidských životů, ale hraje i v kapele a přivezl dětem ukázat dva nástroje – basovou kytaru a soupravu bubnů. Děti si mohly na bubny zkusit zahrát jako opravdoví bubeníci. Pak si s paní učitelkou Janečkovou a s panem Barákem za doprovodu klasické akustické i basové kytary zazpívaly svou oblíbenou písničku z pohádky „Kouzla králů“ – „Buchty“. 6. března 2015 se ve škole konal tradiční karneval. Všichni si při něm zasoutěžili a zatancovali.  27. března se školáci vydali na vycházku kolem řeky Berounky spolu s průvodcem Karlem Makoněm. Absolvovali „stopovačku“, během které plnili úkoly připravené na dřevěných kůlech. Zároveň navštívili Záchrannou stanici pro nemocná zvířátka v Plzni Doubravce.

Koncem dubna uspořádala Základní ježibabí škola čarodějný slet. Během sletu se také samozřejmě čarovalo a kouzlilo. Vrchní čarodějnice též čarodějnicím a čarodějům školou povinným četla budoucnost z ježibabích karet. Všichni obdrželi od jedné z velkých ježibab kouzelný červený pokrm na dobrou náladu a opekli jsme si buřtíky. Soutěže o výrobu „Nekrásnější ježibaby“ se zúčastnili téměř všichni a zasloužili si proto diplom a malou odměnu. 5. května se děti vypravily na dopravní hřiště v Blovicích, aby si upevnily vědomosti a dopravní předpisy, které musí znát každý účastník silničního provozu. Někteří dokonce obdrželi „Řidičský průkaz pro malé cyklisty“. 15. května navštívili žáci skládku a třídírnu odpadu v Černošíně. Dozvěděli se, že se zde provádí ekologická likvidace odpadů, sběr nebezpečných odpadů, svoz komunálního odpadu v nádobách, mobilní sběr nebezpečných odpadů, likvidace nebezpečných odpadů a kompostování bioodpadů.

6. května 2015 přivítala škola milou návštěvu z ciziny. Už po druhé zavítal do chválenického kostela sv. Martina „Les Tongues Joviales“ – sbor francouzských zpěváků z města Chaussin, které leží ve Francii v oblasti Departmane de Jura. Společně s ním přijeli i jejich kolegové – plzeňský pěvecký sbor – „Přátelé z Plzně“. Pěvecký kroužek chválenických žáků zazpíval také několik lidových písniček.

1. června se děti vypravily do Prusin, kde byla připravena akce zaměřená na zkoumání přírody. Děti byly rozděleny do skupin a seznámeny s úkoly. Nejprve vyběhly na louku v blízkosti tamější školy a zaposlouchaly se. Měly zapsat vše, co slyší. Zahrály si také na badatele… jako opravdoví vědci. Pod mikroskopy jsme měly nachystané ukázky přírodnin: peříčko, mravence, trávy, větvičky. Následovalo další pozorování přírody, domácích živočichů – jejich chování a projevy. Závěr školního roku patřil „Školnímu desetiboji“ a školnímu výletu. 24. června se školáci v tělocvičně školy slavnostně rozloučili se žáky 5. ročníku a pasovali prvňáčky na čtenáře.

Jak mateřská škola cestuje s medvídkem (2014/2015)

Chválenická mateřská škola již tři roky pracuje na projektu „Cestujeme s medvídkem“. V prvním roce ve třech integrovaných blocích navštívili Evropu, Grónsko a Afriku. Na každou cestu si děti samy vyrobily z dostupného materiálu různé dopravní prostředky, poznaly cizokrajná zvířata i tradiční zvyky tamních států. Toto téma se povedlo, jak podle ohlasů dětí, tak i dle ohlasů rodičů, kteří se ochotně podíleli na všech „úkolech“, na výrobě masek i na závěrečném společném odpoledni rodičů a dětí.

V dalším roce se děti „vrátily“ do České republiky. Paní učitelky vycházely z toho, co je dětem nejbližší a dostupné. Soustředily se společně s dětmi na blízké okolí, z kterého děti pocházejí - rodné vesnice a na krajské město Plzeň. S pomocí rodičů z krabic vytvořili plzeňské náměstí – domy, krámky a samozřejmě i kostel sv. Bartoloměje. Každé z dětí si založilo tzv. „Plzeňskou knihu“ s mapou Plzně, která je provázela celým předchozím školním rokem a s níž pracovalo i ve školním roce 2014 / 2015. Do knihy každý zaznamenával a kreslil zajímavé události, které v průběhu roku zažil. Do knih si děti vlepovaly vstupenky a propagační materiály z navštívených míst. Téma „Plzně a okolí“ bylo zajímavé i proto, že se Plzeň stala v roce 2015 Evropským městem kultury.

Proč se ve školní družině nenudíme (2014/2015)

„Čas utíká jako voda, hlavně tam, kde je pohoda. Hrajeme si, vyrábíme, v družině se nenudíme.“ Mnoho dobrodružství je před námi, ale když se ohlédneme zpět, odvedli jsme velký kus práce. V družině jsme se zabývali mnoha projekty, které byly pro nás přínosné a zajímavé. Zaměřili jsme se na zdravý životní styl, povídali si o správném stravování a v kroužku šikovné ruce, jsme si zhotovili zdravou svačinku. Přípravu pokrmů jsme obohatili pravidly etikety, které se nám hodí při oslavách či slavnostních příležitostech, užili jsme si spoustu legrace a poučili jsme se, jak bychom měli zdvořile vystupovat ve společnosti. Dále jsme se poohlédli za historií naší školy, která je velice zajímavá, vyhledávali jsme informace v tištěných publikacích či na internetu, a sestavili koláž všech zajímavých míst Chválenic, které jsme doplnili námi získanými informacemi. Důležitý pro nás byl den Země, na který jsme se pilně připravovali a snažili jsme se ho co nejlépe pochopit a Zemi tak vyjádřit náš vděk a přání pro obyvatele a přírodu celé zeměkoule. Zaměřili jsme se na části Země, které by byly možné vylepšit, a vyráběli jsme na počest toho významného dne mnoho výrobků z recyklačního materiálu. Bylo toho mnoho, co jsme tento školní rok prožili, je na co vzpomínat a věříme, že příští školní rok pojedeme stejným tempem a budeme se vám moc pochlubit, co jsme všechno zažili a zvládli.

První pololetí 2015/2016 ve chválenické škole

První školní den proběhl slavnostním přivítáním zcela nových žáčků a jejich rodičů, ale i těch, kteří už školní docházku mají v malíku. Všechny přivítala paní ředitelka spolu s panem místostarostou. Každý prvňáček dostal pamětní list a kornout plný dobrot. Po prázdninách jsme měli spoustu sil a plánů, jak zvládnout učení a veškeré školní aktivity a s odhodláním jsme se pustili do práce.

Během každého školního roku u nás probíhá projektová výuka a ani letošní rok nebude výjimkou. Práce ve skupinách, kdy žáci tvoří, zjištují, doplňují i domýšlejí řešení nadstandardních úloh, připravují učitelky vždy pečlivě a na zajímavá témata a děti se zapojují do práce s nadšením.

Letošní celoroční plán je zaměřen na Hudbu, která nás provází životem. Žáci se seznámí s různými hudebními styly, vývojem hudby v historii, zvláštními  i typickými hudebními nástroji. Samozřejmě se do práce zapojí i sami svými nápady a náměty.

Ve škole probíhají kroužky, které navštěvují děti podle toho, jaké mají zájmy. Kroužek Přípravné angličtiny, Pěvecký, Šikovných ručiček, Hraní s němčinou i Pohybové hry mají spoustu zájemců a tak je na škole živo i po vyučování.

Hned první pravidelná oblíbená akce na zpříjemnění práce ve školním roce proběhla návštěva  ZOO v Plzni.  Letos jsme zvolili vstup do ZOO od amfiteátru a objevili spoustu nového. Počasí nám přálo, tak jsme si výlet do ZOO užili. Mateřáčci letos zvolili prohlídku Dinoparku.

16. 10. jsme se opět setkali s členy ÚHUL v lesíku v obci. Povídali jsme si o lese, lesních zvířatech a prohlíželi jsme si odlitky jejich stop. Třídili jsme potravu, která je pro lesní zvěř vhodná a která ne. Paní, která celé setkání vedla, nám zahrála na hudební nástroj – „borlici“, který používají lesníci a myslivci, zazpívali jsme si společně písničky, kterými se zahajují i končí lovy a na závěr setkání jsme si zahráli hru. Představili jsme si, jak asi zvířata po tmě hledají potravu.

Dne 17. 10. se konalo setkání Rodáků obcí Chválenice, Želčany a Chouzovy. V plném sále Na Radosti nás přivítal pan starosta. Žáci naší mateřské i základní školy zde vystoupili se svým pásmem lidových písniček za doprovodu paní učitelky O. Janečkové, která hrála na kytaru. Zpěv doprovodili pohybem i hrou na různé jednoduché rytmické nástroje. Malí kamarádi z mateřské školy nacvičovali s paní učitelkou M. Nachtmanovou spolu se školáky. Po vystoupení byli oficiálně dodatečně přivítáni naši prvňáčci paní ředitelkou Z. Hiclovou a od pana starosty dostali šerpu s letošním školním rokem. Všechny paní učitelky školky i školy dostaly krásnou květinu a děti obrovský dort a malé občerstvení od obce.

Dne 24. listopadu se naše základní škola změnila na Školu Zdravé 5. Koná se každoročně a my si připomínáme zásady správné výživy, ověřujeme si své znalosti v soutěžích, které následují ihned po besedě. Samozřejmě se snažíme brát si dobré rady k srdci.

I „Čertí školička“, která se stala tradicí, proběhla tak, jak ji známe. Školou pobíhali malí čertíci a čertice místo dětí. V matematice na nás čekaly čertovsky zapeklité příklady, v českém jazyce zas věty plné čertích termínů. My se nebáli a tak jsme vše vyřešili, spočítali, doplnili, zkrátka zvládli. Děti byly odměněny nadílkou, na které si pochutnaly.

Na 11. prosince 2015 jsme pro rodiče a přátele naší školy připravili představení na zpříjemnění předvánočních chvil. V sále Na Radosti se konala besídka předškoláčků i školáků. Nejprve vystoupily malé „vločky a hvězdičky“ se svým pásmem vánočních melodií. Společně pohoupaly malého andílka, zazpívaly pěkné písničky a postavily zeď s přáním KRÁSNÝCH VÁNOC V ROCE 2015. V kostýmech vypadali naši malí žáčci mateřské školy skutečně jako poletující sněhové blankytně modré vločky spolu se zlatými kometami na zimní obloze. Poctivě nacvičovali se svými učitelkami M. Nachtmanovou a K. Bartoňovou. Potlesk byl opravdu zasloužený.

Následovalo vystoupení žáků a žákyň základní školy. Připravili si dramatizaci pohádky MRAZÍK, kterou znají bez nadsázky téměř všichni. Paní učitelka O. Janečková, která vedla nácvik, hrála si na režisérku a choreografku se během nacvičování snažila žákům nenásilnou formou poradit, jak určitou roli zvládnout a zahrát tak, aby pobavila publikum, navíc doplnila celé představení zvukovými efekty, které spolu s písničkami z pohádky dotvořily úspěšný celek.  Paní učitelka Š. Matasová, s dětmi připravovala potřebné kulisy a zahrála si na vypravěče.     Nutno podotknout, že DOKONALÉ !! kostýmy, ve kterých děti hrály, si připravovaly samy se svými rodiči anebo s paními učitelkami ve škole.

Na scénu postupně přicházely postavy z pohádky – protivná Marfuša a její matka, nevinná Nasťa a otec, který neumí odporovat maceše, nafoukaný Ivánek s jeho matkou, horda loupežníků, dědeček Hříbeček, Ivánek v medvědí podobě, ježibaba i Mrazík. Nechyběly nevěsty, které se snažily nalákat Váňu, aby nechodil v širý svět, ženich, jenž přišel na námluvy společně se svoji matkou. Pohádka měla spád. Dětem se výstupy velice zdařily, z publika byl slyšet smích a potlesk a tím byl splněn hlavní záměr tohoto představení. Na úplný závěr vystoupili žáci školy s několika vánočními písničkami.

Zároveň zde proběhl velký jarmark výrobků žáků školy, které vytvořili spolu s paní uč. Š. Matasovou a vzhledem k tomu, že téměř veškerý sortiment vánočních výrobků byl bleskem prodán, měla i tato akce obrovský úspěch.

Dne 15. 12. 2015 žáci, kteří navštěvují kroužek Šikovné ručičky, navštívili Svíčkárnu Rodas v Plzni – Liticích. V průběhu exkurze si všichni vyrobili krásně barevnou svíčku spolu s originálním pytlíčkem koupelové soli a mýdla z glycerínu. Domů si odvezli dárky a spoustu nových zážitků.

21. 12. 2015 se uskutečnilo vystoupení žáků ZŠ a MŠ Chválenice v místním kostele sv. Martina. Děti, společně s p. uč. O. Janečkovou a s hosty – Barborou Janečkovou a Zuzanou Bórikovou  – členkami plzeňských sborů, se zde snažily zpříjemnit návštěvníkům předvánoční čas. Zaznělo několik koled českých, latinských, italských i anglických. Na závěr si všichni společně zazpívali koledu „Narodil se Kristus pán“

Ani letos se žáci 3. – 5. ročníku se svojí uč. O. Janečkovou nezapomněli připravit na průvod po škole v den „Tří králů“. Připravili si převleky, klasickou koledu a vydali se za kamarády do mateřské školy i do třídy k mladším spolužákům. Seznámili je s tradicemi a významem tohoto dne, zakoledovali a tím se rozloučili s oslavou Vánoc. Nyní se již budou připravovat na masopusty a maškarní reje, jak praví tradice.

V úterý 19. 1. 2016 proběhl zápis dětí do budoucí první třídy. Všechny děti se velice snažily, odpovídaly na otázky pedagogů, vyprávěly pohádky, básničky, rozlišovaly ovoce a zeleninu, snažily se orientovat v matematice a na závěr dostaly drobné upomínkové předměty.

28. 1. děti obdržely pololetní vysvědčení. Byly odměněny za půlroční snažení ve škole. Zejména prvňáčci byli velice úspěšní a samozřejmě měli velikou radost. A protože hned další den následovaly pololetní a jarní prázdniny, těšili se všichni, jak si po náročné práci pěkně odpočinou.

Projekt Srdce vlasti: Kreslíme a vyrábíme, soutěží se zúčastníme (2015/2016)

S žáky první a druhé třídy jsme se přihlásili do soutěže Srdce s láskou darované. Nápad vytvořit srdce pro naši vlast byl spontánní a vznikl na základě zážitků z prázdnin, žáci prezentovali, jaká místa v České republice o prázdninách navštívili, co se jim nejvíce líbilo a nakonec tento projekt podpořila velice významná událost, 50. narozeniny Večerníčka. Samozřejmě se žáci druhého ročníku mohli pochlubit svými znalostmi z prvouky ohledně České republiky a žáci prvního ročníku je doplňovali informacemi o českých pohádkových postavách. Na základě nadšení z projektu jsme vytvořili velké srdce znázorňující vlajku České republiky. Žáci druhého ročníku hledali na internetu symboly naší republiky a s pomocí vyučujícího vytiskli černobílé obrázky. Každý žák druhého ročníku pracoval jednotlivě, zakomponoval určitý symbol do tvaru srdce a dokreslil jednotlivé motivy. Žáci prvního ročníku, dostali nakopírované pohádkové postavy, které si sami zvolili a ve dvojici sestavovali srdce, dolepovali postavy a dokreslovali motivy. Projekt podpořil žáky v zájmu o naše národní bohatství a za pomocí internetového vyhledávače objevovali taje státních symbolů, korunovačních klenotů, hlavního města, řek atd. Na konci tvoření jsme sestavili veliký obrazec, který tvořil jedno velké srdce uprostřed znázorňující vlajku České republiky, a kolem něj jsme rozmístili deset menších srdcí, které zobrazovaly:

Tvoření žáků druhého ročníku

  • Český státní znak (vybarvený znak umístěný v srdci, dokreslena Lípa – národní strom ČR)
  • Česká státní pečeť  (znak umístěný v srdci s červeno – modrým pozadím)
  • Hlavní město České republiky (vytištěný obrázek Prahy, vybarven a obohacen řekami)
  • Česká koruna (korunovační klenot obohacen o obkreslené české mince)

Tvoření žáků prvního ročníku

  • Víla Amálka
  • Bob a Bobek
  • Křemílek a Vochomůrka spolu s Rákosníčkem
  • Krteček spolu s Ferdou mravencem
  • Rumcajs
  • Srdíčko ve tvaru půllitru s českým pivem

V projektu se prolínalo učivo jednotlivých předmětů se zábavnou tematikou, informace pro žáky, že  Česká republika je srdcem Evropy v nich vzbudila pocit vlastenectví a celý projekt probíhal v duchu podpořit naši republiku, ctít ji a respektovat. Projekt Srdce vlasti s dodatkem srdce Evropy, velice podpořilo tvůrčího ducha dětí a též jejich kladný vztah k rodné zemi. Projekt také napomohl oslavit státní svátek – Den české státnosti.

(Ve vyučovacích hodinách pracovní činnosti a výtvarná výchova.) 

Na webových stránkách http://srdce.age-management.cz/ probíhá veřejné hlasování do 31.03.2016, tam je možné prohlédnout zbylé fotografie chválenického soutěžního týmu a podpořit naše žáky soutěžním hlasem. J

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Munipolis

Munipolis

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:160
TÝDEN:1293
CELKEM:223503

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na