Menu

Obec Chválenice
Chválenice
Kostel svatého Martina

Sbor dobrovolných hasičů Chválenice

Šárka Vladyková, Jana Škalovásdh

Družstvo chválenických hasiček

Chválenické hasičky pocházejí ze sboru, který byl ve Chválenicích založen 10. 3. 1892. V poslední publikaci vydané u příležitosti srazu rodáků v roce 2010 byla popsána bohatá historie a činnost v současnosti nejlepšího družstva žen z celé České republiky v požárním sportu. Připomeňme jen, že historie soutěžního družstva žen SDH Chválenice sahá přibližně do roku 1980. Tehdy poměrně mladé družstvo, pod vedením Jaromíra Vavrejna a Jiřího Chlumského, začalo s velkým nadšením a první úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. V roce 1980 a 1981 se děvčata zúčastnila okrskových soutěží. V roce 1982 se při oslavách 90. výročí založení sboru ve Chválenicích poprvé představila chválenické veřejnosti. V tomto roce také vyhrála okresní přebor a zúčastnila se krajského kola.

Po roce 1991 byly postupové soutěže v požárním sportu organizovány od základního kola až po mistrovství ČR v průběhu jednoho roku, což bylo obrovským přínosem pro požární sport. Družstvo v této době převzal Ing. Karel Nolč z SDH Lhůta, který děvčata trénuje doposud.

Děvčata se v posledních 15 ti letech účastní každý rok okolo třech desítek závodů jak v požárních útocích (Západočeská hasičská liga, Liga 9. okrsku) tak i závodů v běhu na 100m s překážkami (Český pohár), kde obsazují místa nejvyšší. Každoročně si vybojují účast na mistrovství České republiky od okrskových přes okresní a krajská kola. Děvčata bojovaly na všech hasičských olympiádách (2005 Chorvatsko – město Varaždin; 2009 Česká republika – Ostrava a 2013 Francie – město Mulhouse).

Chválenické hasičky se také zapojují do společenského dění. V roce 2013 se zúčastnily setkání s hejtmanem Plzeňského kraje s panem Václavem Šlajsem, objevují se na společenských akcích obce (hasičský bál, hasičské závody), na televizním kanálu ČT4.Sport v pořadu Požární sport, na internetové televizi  Fire TV. Dnes už jsou samozřejmostí články v regionálním i odborném hasičském tisku o výsledcích chválenických děvčat.  

 V následující části představím stručně výsledky soutěžního družstva žen od roku 2010 - 2015 na Mistrovstvích ČR v požárním sportu a na hasičské olympiádě ve francouzském městě Mulhouse.

V roce 2010 se konalo Mistrovství ČR v požárním sportu 18. - 19. 9. v  Praze. Na tomto mistrovství se poprvé běžely dva pokusy požárního útoku.  Ani zde neudělala děvčata svému kraji, sboru i obci ostudu a zvítězila jak v disciplíně běh na 100m s překážkami tak i v celkovém pořadí. V roce 2011 se konalo Mistrovství ČR v požárním sportu 19. - 21. 8. v  Ostravě. Bohužel chválenická děvčata překvapivě nepostoupila z krajského kola pro nevydařený požární útok a tohoto mistrovství se jako družstvo nezúčastnila. Na mistrovství se představily pouze některé chválenické hasičky v jednotlivcích v běhu na 100m s překážkami. Bylo to první společné mistrovství ČR v požárním sportu družstev jak hasičských záchranných sborů (HZS) tak mistrovství družstev dobrovolných hasičů. V roce 2012 se konalo Mistrovství ČR v požárním sportu 31.8 - 2. 9. v Uherském Hradišti. Na tomto mistrovství se děvčata vrátila do svých kolejí a opět excelovala a suverénně zvítězila ve všech třech disciplínách (běh na 100m s překážkami, štafeta 4x100m s překážkami a požární útok).

Rok 2013 byl rokem olympijským. Děvčata si vybojovala účast na hasičské olympiádě a zároveň na XV. mezinárodní hasičské soutěži CTIF, která se konala ve dnech 14. - 21.7.2013 v nádherném francouzském městě Mulhouse.  Příprava na olympiádu byla náročná, ale vyplatila se. Děvčata přivezla zlatou medaili.

Za sebou nechala tyto družstva:

2. místo - Těškovice (Moravskoslezský kraj), 3. místo -  německý Mecklenburg, 4. místo - Ledenice (Jihočeský kraj)

5. místo - německý Lausitz, 6. místo - slovenské Ladce, 7. místo - německý Märkisch Oderland

8. místo -  rakouský Niederösterreich 1 a 9. místo - rakouský Niederösterreich 2.

V roce 2013 se konalo Mistrovství ČR v požárním sportu 23. - 25.8 v Mladé Boleslavi. O pořadí družstev na tomto mistrovství rozhodly poslední den požární útoky. Počasí nebylo pěkné, pršelo a foukal silný vítr. Chválenickým děvčatům se oba útoky moc nevydařily a do poslední chvíle nevěděly, jak toto mistrovství dopadne. Ta pomyslná kapka štěstí stála při chválenických děvčatech a ty získaly v tomto roce svůj 12 titul mistryň v požárním sportu. V roce 2014 se konalo Mistrovství ČR v požárním sportu 27. - 29. 6. v Českých Budějovicích. Děvčata zde proměnila své nabyté zkušenosti z nekonečného množství tréninků za suverénní vítězství na tomto mistrovství. V roce 2015 se konalo Mistrovství ČR v požárním sportu 25. -28. 6. v  Trutnově. V tomto roce bylo družstvo výrazně omlazeno a i v převážně novém složení dokázalo suverénně získat nejen vítězství ve všech třech disciplínách, ale i 14 titul mistryň v požárním sportu.

Na závěr je nutné si uvědomit a přiznat, že svých současných sportovních úspěchů může chválenické družstvo žen dosahovat pouze díky morální a finanční podpoře Obecního úřadu ve Chválenicích, v čele se starostou Ing. Pavlem Kvíderou, který na tomto postu v roce 2014 vystřídal Františka Bečváře, díky pochopení HZS Plzeňského kraje-ÚO Plzeň-Slovany a díky všem kteří je podporují jak morálně tak finančně.

Chválenická děvčata tvoří stále dobrou partu, ve které jsou schopna ročně absolvovat na 100 společných tréninků, závodů a společenských akcí, jsou stále plná nadšení, píle a elánu. Družstvo udržuje pohromadě nenahraditelný trenér Ing. Karel Nolč, který se mimo jiné každý rok snaží o doplnění družstva novými, mladými talenty. Díky němu děvčata získala v roce 2015 jako jediné družstvo v historii požárního sportu již 14. titul mistryň České republiky v požárním sportu. Chválenické hasičky říkají: „My nemáme štěstí my máme něco víc, my máme „KARLA“ . Jedno bez druhého by nefungovalo (děvčata bez trenéra a trenér bez děvčat). Popřejme tomuto družstvu, aby si svoji pozici nejlepšího ženského družstva v historii požárního sportu v České republice udrželo ještě dlouho.   

Reportáže České televize o družstvu chválenických hasiček (2015):

Družstvo chválenických dobrovolných hasiček je jedním z nositelů dobrého jménčta naší obce v republice a ve světě. Během předchozích měsíců zaznamenaly jejich úspěchy i kamery České televize. Na následujících odkazech se můžete o dobré kondici hasiček z Chválenic přesvědčit:

Oslava 120. výročí SDH Chválenice v roce 2012

SDH Chválenice má dnes šestasedmdesát členů. Ve čtvrtek 5. července 2012 oslavil sbor dobrovolných hasičů pod vedením svého nového starosty Ing. Pavla Kvídery významné jubileum – 120. výročí trvání sboru. Nového starostu doprovázel jeho předchůdce a zároveň starosta obce František Bečvář, starosta Okresního sdružení hasičů Plzeň – jih Josef Černý z Lužan, velitel sboru Miroslav Koubek trenér a sboru Ing. Karel Nolč. O historii promluvil František Bečvář, zatímco Ing. Karel Nolč seznámil přítomné s historií dívčího družstva. Toto družstvo vzniklo v roce 1983 a od té doby se v něm vystřídalo devětačtyřicet hasiček. Několik veteránek se slavnosti osobně zúčastnilo. Poslední slovo si vzal okresní starosta Josef Černý. Poděkoval sboru za příkladnou činnost a popřál Chválenickým mnoho úspěchů do dalších let.

Následovalo vyznamenání zasloužilých členů sboru. Starosta obce František Bečvář obdržel medaili a diplom za dlouholetou činnost ve sboru. Nový starosta sboru Ing. Pavel Kvídera převzal společně s velitelem sboru Miroslavem Koubkem diplom za úspěšnou činnost sboru. Ke gratulacím se přidali zástupci SDH ze Sedlce, Lhůty a Nezbavětic.

V restauraci Na Radosti byl pro účastníky oslavy po dopoledním programu přichystán slavnostní oběd. Po obědě, ve 14 hodin, pokračovala oslava programem na hřišti U Křížku.  Dvě družstva dětí ze Želčan předvedla pět útoků s vodou a stříkání do terčů. Všichni malí hasiči pak byli Ing. Kvíderou a Františkem Bečvářem vyznamenáni medailemi. Díky účasti zástupců SDH z okolních obcí byl i další program velice zajímavý a pestrý. Hasiči z Nezbavětic přivezli pod vedením svého starosty Ing. Jiřího Basla historickou stříkačku z roku 1911 a dorazili v historických bílých uniformách s kovovými přilbami. Za velkého zájmu přítomných předvedli ukázku hašení.

Zásluhou sedleckého hasičského sboru si mohli účastníci slavnosti prohlédnouti také dva exponáty z jeho soukromého hasičského muzea - staré německé žebříkové auto z roku 1961 a dvě staré zachovalé dvoukolové stříkačky z let 1932 a 1933. Moderní techniku předvedli pro změnu hasiči z Plzně (HZS Plzeňského kraje) a z SDH Koterov. Představili shromážděným svůj nový vůz Tatra, ze kterého uhasili improvizovaný požár. Na závěr udělali velkou radost dětem, které se „vyřádily“ ve 2 m vysoké pěně.

Výroční valná hromada SDH Chválenice za r. 2015

Dne 16.1.2016 se konala Výroční valná hromada (dále jen VVH) Sboru dobrovolných hasičů  Chválenice, který má celkem 81 členů. V uplynulém roce se k našemu sboru přidali další mladí – Pavel Malý, Martin Vaněk, Filip Basl a Lukáš Sosnovyj. VVH se účastnilo 44 členů. V tento večer jsme přivítali 9 hostů VVH – zástupce okolních hasičských sborů, starostu 9. Okrsku Karla Nolče, starostu obce Chválenice Pavla Kvíderu.

V průběhu večera byli dále oceněni jubilanti  Jaroslav Votípka (75 let) a Miroslav Kail (80 let). Byla představena zpráva starosty sboru o brigádní činnosti družstva mužů, Ondřej Kail seznámil přítomné o účasti družstva mužů na závodech a Václav Šporer  připomenul zásahy a výjezdy družstva.

Vedoucí  družstva žen Karel Nolč ve své zprávě shrnul další úspěšnou soutěžní sezónu družstva žen, kdy jeho řeč trvala bezmála celou hodinu.

Družstvo mužů si pro letošní rok naplánovalo pokračování rekonstrukce hasičské zbrojnice, opět budou organizovat sběr železa a udržovat akceschopnost jednotky J. Družstvo žen již první lednovou neděli zahájilo trénink v atletické hale, aby mohlo usilovat o další cenné úspěchy.

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Munipolis

Munipolis

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 1 2 3 4 5

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:111
TÝDEN:859
CELKEM:205590

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na