Navigace

Obsah

 

Zpracování územní studie - Chválenice - lokalita Z2, Z3 Územního plánu obce

podmínky zadání výběrového řízení zveřejněno 2. 4. 2013

situační plánek zveřejněno 2. 4. 2013

rozhodnutí zadavatele o jmenování komise pro hodnocení nabídekzveřejněno 2. 4. 2013

zpráva o posouzení a hodnocení nabídek zveřejněno 24. 4. 2013

Smlouva o dílo zveřejněno 9. 5. 2013

 

Veřejná zakázka č. 2 - Zjednodušené podlimitní řízení

Oprava střešního pláště budovy OÚ Chválenice čp. 21

výzva k podání nabídky zveřejněno 9. 5. 2013

soupis potřebného materiálu zveřejněno 9. 5. 2013

rozhodnutí o jmenování komise zveřejněno 20. 6. 2013

seznam přijatých nabídek zveřejněno 20. 6. 2013

zpráva o posouzení a hodnocení nabídek zveřejněno 20. 6. 2013

Roznodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zveřejněno 20. 6. 2013

Smlouva o dílo zveřejněno 8. 8. 2013

Dodatek ke smlouvě zveřejněno 12.9.2013

 

Veřejná zakázka:   Dodávka bezdrátového obecního rozhlasu RDRdigi3

uzavřená smlouva o dílo vloženo 23. 4. 2014

 

Veřejná zakázka:   Chválenice - stavební úprava chodníku u silnice I/20

uzavřená smlouva o dílo vloženo 7. 7. 2014

 

Veřejná zakázka: Dodávka malotraktoru včetně příslušenství na sečení, mulčování a zimní údržbu.

Výzva k podání nabídky zveřejněno 7.5.2015

Kupní smlouva č. PZ - 151794-0025 Traktor žací Wisconsin Engineering W3651 Piraňa