Navigace

Obsah

OZV č. 3/2020 místním poplatku za užívání veřejného prostranství (2.95 MB)

OZV č. 2/2020 o poplatku za komunální odpad (1.16 MB)

OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů (1.32 MB)

Informace dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ustanovení § 14a odst. 5, s účinností od 1.1.2020

OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chválenice

Řád veřejného pohřebiště obce Chválenice ze dne 20.9.2019

Ceník provozovatele veřejného pohřebiště ve Chválencích platný od 1.1. 2015

OZV č. 4/2014 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Chválenice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů (1.33 MB)

OZV č. 1/2006 požární řád obce

OZV č. 1/2005 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy