Navigace

Obsah

KRONIKY CHVÁLENIC, ŽELČAN A CHOUZOV

Většina kronik na této stránce je uložena ve fondech Státního okresního archivu Plzeň - Jih se sídlem v Blovicích a v rámci projektu Porta Fontium byla zpřístupněna veřejnosti k prohlížení on - line. Kroniky uložené na portále Porta Fontium se zobrazí po kliknutí na příslušný odkaz.

Kroniky obcí Želčany a Chouzovy z fondů Archiv obce Želčany a Archiv obce Chouzovy (SOkA Blovice) publikujeme na této stránce ve formátu PDF.  

Chválenické obecní kroniky jsou uloženy v knihovně chválenického obecního úřadu, a jsou digitalizovány nezávisle na portále Porta Fontium. Kopii chválenické obecní kroniky z let 1926 - 1969 publikujeme na této stránce ve formátu PDF. Současným kronikářem obce Chválenice je pan Zbyněk Boehm st.

 

CHVÁLENICKÉ KRONIKY

Kronika obce Chválenice 1927 - 1969:

 

 

 

Kroniky fary 1712–1937:

Kronika fary 1712 - 1835

Kronika fary 1810 - 1937

 

Kroniky obecné školy 1895–1965:

Kronika obecné školy 1895 - 1910

Kronika obecné školy 1910 - 1919

Kronika obecné školy 1919 - 1945

Kronika obecné a základní školy 1940 - 1965

 

Kronika TJ Sokol 1933–1948

Kronika tělocvičné jednoty Sokol

 

Kronika PO SSM, oddílu požární ochrany ve Chválenicích  1980–1989

 

OBECNÍ KRONIKY ŽELČAN:

Kronika obce Želčany 1927 - 1976

Obrazová příloha kronika obce Želčany 1927 - 1976

Paměti vsi Želčany 1974 - 1987

 

OBECNÍ KRONIKA CHOUZOV:

Kronika obce Chouzovy 1935 - 1987

 

Z KRONIKY OBCE BOREK (NEBÍLOVSKÝ):

(Nebílovský) Borek býval do roku 1871 osadou obce Chválenice a do roku 1891 míval zastoupení 1-2 členů ve chválenickém obecním zastupitelstvu. Od konce 19. století existovaly již dvě samostatné obce - Chválenice a Nebílovský Borek. Borek byl přiškolen k Chválenicím až do roku 1964, kdy začaly místní děti dojíždět do Štěnovic. Výběr z borecké kroniky si můžete přečíst přímo na této stránce:

Nejstarší obecní kronika Benedikta Brejchy 1925 - 1937:

Stručná historie Nebílovského Borku 1871 - 1966 (Jaroslav Bouše):

 

Kronika obce Nebílovský Borek je v současné době uložena ve Státním okresním archivu Plzeň-jih v Blovicích.