Navigace

Obsah

RODINY A OSOBNOSTI

 

arcibiskup

Arcibiskup Karel Kašpar s rodiči

 

Pabiánkové - husitská epizodka v historii katolických Chválenic (14. st.)

Kokořovci z Kokořova a baron Engel z Engelsflussu (17. st.)

Černínové z Chudenic - zakladatelé a patroni chrámu sv. Martina (18. - 19. st.)

Marie Barbora Černínová – jak si poddaní oblíbili nenáviděnou hraběnku (18. st.)

Marie Terezie Küniglová - hraběnka na truc pohřbená ve Chválenicích (18. st.)

Hajšmanovi - chouzovská selská rodina a jejich letitá hruška (19. - 20. st.)

Rodina Breychových - rodina chválenických učitelů a řídících učitelů (19. -  20. st.)

František Němec - houslista, jenž proslavil Chválenice za hranicemi (19. st.)

Bohumil Němec - slovinský kněz a oběť italského fašismu (19. - 20. st.)

Rodina Tanzerových - početná židovská rodina s krutým osudem (19. - 20. st.)

Miroslav Němec - katolický básník, filozof a chválenický patriot (20. st.)

Rodina Kašparových - tři století chválenické šenkýřské rodiny (17. - 20. st.)

Anna Trykarová - kasejovická měšťanka ze želčanské šenkýřské rodiny (19. -20. st.)

Kardinál Karel Kašpar - arcibiskup se vztahem ke Chválenicím (19. - 20. st.)

Rodina Tomanových - bída i lesk oblíbené obchodnické rodiny (19. - 20. st.)

JUDr. Fortunát Toman - skaut, sportovec, básník a spisovatel (20. st.)

Jindřich Smolek - vládní komisař a kontroverzní osobnost 20. století

Josef Vojtěch Šaroch – opomíjený historik šťáhlavského velkostatku