Navigace

Obsah

NEJSTARŠÍ CHVÁLENICKÝ SPOLEK

Josef Boehm

 

Na půdě u Petrů bylo v 60. letech 20. století nalezeno sto let staré pojednání o "Živnostnickým spolku" z roku 1867. Rodina dokument předala místnímu historikovi Miroslavu Němcovi, který s ním seznámil kronikáře Josefa Boehma. Protokol z jednání spolku vypovídá o spolkové činnosti v obci pouhých sedm let po vydání Říjnového diplomu a následné únorové ústavy, které vytváření spolků povolovaly. 

Texty zápisu jednání schůze Živnostnického spolku a svolávací listiny na valnou hromadu:

 

PROTOKOL

Protokol sepsán dne 12. května 1867 o schůzi, kterouž výbor živnostnického spolku ve Chválenicích odbýval.

V sezení tomto se zúčastnili:

 

 

Jelikož je pět údů pospolu, může výkon dle § 11 st. živ. platné usnášení činiti, pročež se přikročilo k věci a následovně se pro příští schůzi valnou uzavřelo:

 

  1. Schůze vlaná odbývej se dne 26. května 1867
  2. Zvolení dvou důvěrníků z výboru k podpisování protokolů a právních listů
  3. Plat pomocnictva
  4. Poplatek k sp. živ. pokladnice 2 zl. se složí na dvakrát, a sice první část 1 zl. ať se složí během prvních čtrnácti dnů po valné schůzi (26. května 1867), druhá část 1 zl. ať se složí do 28. července 1867. I běžní příspěvek vybírej se na dvakrát. A sice první část v první nadřečené lhůtě se dej 10 kr. a při druhé lhůtě druhých 10 kr. běžného příspěvku.
  5. Pronajmutí místnosti k budoucím společenstvům

 

Sezení toto bylo skončeno a od předsedy a zapisovatele protokol uzavřen a podepsán.

Ve Chválenicích 12. května 1867

Antonín Benedikt Breycha, zapisovatel

Josef Kvídera, předseda

 

OBĚŽNÁ LISTINA

na svolání valné hromady "Živnostnického spolku"

Dne 26. tohoto měsíce 1867 odbývati se bude v síni přednosty spolku živnostnického v Chválenicích valná schůze živnostníků do okresu spolku nadřečeného patřících. Jest se nadíti, že každý příslušník téhož spolku povinnosti své vyhoví tím, že v nadřečený den se po ranní mši svaté do místa vykázaného dostaví an by jinak dle §8 st. živ. a dle nařízení úředního ze dne 15. dubna 1867, pokutou k tomu donucen býti musel.

 

Chválenice:

 

 

Borek:

 

 

Losiná:

 

 

Selčany:

 

 

Nezbavětice:

 

 

Chlum:

 

 

Střížovice:

 

 

Chválenice 16. května 1867

Kvídera, předseda