Navigace

Obsah

FARNÍ KNIHOVNA NA PŘELOMU 18. A 19. STOLETÍ

 

Jiří Sankot

 

 

PAMĚTNÍ KNIHY JAKO SVĚDKOVÉ ZANIKLÉ KNIHOVNY

RUKOPISY

Matriky

Jiné rukopisy vztahující se k životu ve farnosti

Další rukopisy uložené v knihovně fary

TIŠTĚNÉ KNIHY

5 tisků z 15. století

10 tisků ze 16. století

12 tisků ze 17. století

47 tisků z 18. století

1 kniha z 19. století

28 nedatovaných tisků a rukopisů

 

Pamětní knihy jako svědkové zaniklé knihovny

Ve fondu Farní úřad Chválenice uloženém ve Státním okresním archivu Plzeň-jih se sídlem v Blovicích se dochovalo několik zajímavých knih, které nám dávají mimo jiné možnost nahlédnout do knihovny chválenické fary ve druhé polovině osmnáctého století a na úplném počátku století devatenáctého. Zmíněnými knihami jsou tři pamětní knihy z let 1775–1825 vedené postupně chválenickými faráři Václavem Antonínem Schöttnerem (1772–1779), Matyáše Freygangem (1779–1815), Antonínem Pertákem (1815–1825) a Filipem Frankem (1825–1844). 

Nejstarší kniha se zápisy faráře Václava Antonína Schöttnera byla založena jako podrobný inventář farnosti a výnosů jednotlivých farních polí. Nebyl to první pokus o inventarizaci farního majetku. Se soupisem majetku začal již v roce 1728 farář Josef Václav Fischer (1716–1744) a Václav Antonín Schöttner se na něj rozhodl po nástupu na místo chválenického faráře v 1772 navázat. Poslední z knih, vedená od doby faráře Filipa Franka, již byla především kronikou a poslední zápis zde napsal v roce 1937 administrátor František Burian. 

Zmíněné tři pamětní knihy jsou pravděpodobně jedinými svědky existence bohaté knihovny, která na chválenické faře v době jejich vzniku existovala. Vedle několika rukopisů, mezi které pamětní knihy patřily, šlo o o velké množství dobových tisků, ale také o řadu tištěných knih z 15. – 17. století, které by dnes byly velkou vzácností. 

Pojďme si nyní knihovnu chválenických farářů Schöttnera, Freygana, Pertáka a Franka představit tak, jak ji postupně v letech 1775–1825 zaznamenávali do svých inventářů.

 

Rukopisy

Matriky:

 

  Pokřtěných Oddaných Zemřelých
Farní kostel Chválenice od r. 1693 od r. 1717 od r. 1717
Filiální kostel Nezvěstice od r. 1755 od r. 1755 od r. 1755
Filiální kostel Žákava od r. 1755 od r. 1755 od r. 1755


V dnešní době jsou chválenické farní matriky uloženy ve Státním oblastním archivu v Plzni, kde jsou součástí Sbírky matrik západních Čech. Nejstarší matriky pokřtěných, oddaných i zemřelých jsou dnes k dispozici z roku 1717. Spolus novějšími matrikami z celé farnosti si je můžete prohlédnout na archivním portále Porta Fontium. Na rozdíl od matrik a zmíněných pamětních knih se další položky z chválenické farní knihovny nedochovaly.

 

Jiné rukopisy vztahující se k životu ve farnosti:

 

Další rukopisy uložené v knihovně fary:

 

Tištěné knihy

5 tisků z 15. století:

 

Biblia Latina

Biblia Latina

 

10 tisků ze 16. století:

 

12 tisků ze 17. století:

 

mundusJedna z mnoha ilustrací Mundus Symbolicus

 

 

panna marie

Jedna z ilustrací spisu Jana Tannera Via sancta Praga Vetero-Boleslaviam představuje tehdy proslulou Sečenskou Madonu, která v průběhu 17. a 18. století proslavila nedalekou ves Seč u Blovic. Tamní barokní kostel Nanebevzetí Marie býval dokonce poutním místem (více se mu věnujeme zde). Obraz představený na ilustraci byl vymalován v jedné z výklenkových kapliček lemujících Svatou cestu z Prahy do Staré Boleslavi.

 

47 tisků z 18. století:

 

kramerladen

Jedna z ilustrací ke spisu Geistlicher Kramer-Laden...

 

 

vado mori

Ilustrace ze Steinhardova spisu Vado mori, Das ist Bereitschaft zum Tod

 

1 kniha z 19. století:

 

28 nedatovaných tisků a rukopisů:

 

de imitatione

Thomo Kempnis De Imitatione Christi