Navigace

Obsah

ARCHIVY OBCÍ ŽELČANY A CHOUZOVY

Archivy obcí Želčany a Chouzovy jsou opět pozůstalostmi z činností želčanského a chouzovského obecního úřadu z let obecního úřadu z let 1899 - 1951. Oba fondy se skládají z několika úředních knih, uložených ve Státním okresním archivu Plzeň - Jih v Blovicích. Z obou fondů jsme pro vás vybrali matriky domovských příslušníků a trestní matriku. Zvláštní pozornost si zaslouží především kniha protokolů ze zasedání obecního zastupitelstva v Želčanech. Tato kniha byla vedena v letech 1899 - 1951 a dokazuje, že život v obci plynul i během měnících se společenských a státoprávních poměrech.

 

Centrum želčanského společenského života - statek U Šenkýřů

trykar 1

V první polovině 20. století bývaly úřadovny obecních úřadů v bytech starostů. Starostou na počátku 20. století byl po několik let Václav Trykar z č. p. 15, majitel hostince, kolem kterého se soustřeďoval tehdejší společenský život v obci. Protože se ve statku šenkovalo, přezdívalo se mu také "U Šenkýřů".

trykar 1

Václav Trykar byl starostou obce do roku 1905. Poté se věnoval svému hospodářství a živnosti. Vydal také řadu pohlednic Želčan. Na této pohlednici je vidět také Trykarův hostinec (vlevo od kapličky) a také štít statku, kde bývalo poslední sídlo želčanského národního výboru před sloučením s Chválenicemi (vlevo od Trykarova hostince). 

trykar B

Jedním ze synů Václava Trykara byl také JUDr. Josef Trykar, viceprezident krajského trestního soudu v Praze. Narodil se v roce 1878.

trykar 3

Bývalý hostinec překřtili želčanští recesisté na "kongresové centrum" a v jeho sále se stále příležitostně konají setkání a společenské akce.  V současné době se může pyšnit novou střechou. Sousední dům se štítem, bývalé sídlo MNV, byl zbořen a stojí zde želčanská hasičská zbrojnice.