Navigace

Obsah

MATRIKA DOMOVSKÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ CHVÁLENIC

Z LET 1850 - 1945

DOMOVSKÉ PRÁVO V RAKOUSKU, ČESKOSLOVENSKU A PROTEKTORÁTU

V našich zemích vzniklo domovské právo ( domovské právo spojovalo osobu s konkrétní obcí – osoba měla nárok na nerušený pobyt v ní, právo na chudinské zaopatření a zaopatření ve stáří)  v roce 1849 na základě tzv. Obecního zřízení (zákon č. 170/1849).

Obecní zřízení obsahovalo ustanovení podle nichž se obecní příslušnosti nabývalo:

Dále bylo domovské právo upraveno říšským zákonem o domovském právu (zákon č. 105/1863). Ustanovení o nároku proti obci na udělení d.p. byla vypuštěna. D.p. bylo možno nyní dosáhnout pouze narozením, sňatkem, získáním veřejného úřadu a přijetím do domovského svazku. O tomto přijetí však rozhodovala jedině sama obec a proti jejímu rozhodnutí nebylo žádné odvolání. Zákon obsahoval i ustanovení o bezdomovcích, tj. osobách u nichž nebylo možno d.p. zjistit. Jeho některé paragrafy změnila Domovská novela (zákon č. 222/1896).

Oba zákony (č. 105 a 222) převzala po roce 1918 Československá republika a domovské právo platilo podle těchto zákonů až do konce roku 1948 (zaniklo podle zákona č. 174/1948 Sb. ze dne 30.června 1948 platného od 1.ledna 1949).

Na jedné straně bylo domovské právo závazkem obce vůči svému občanu, na straně druhé bylo nástrojem, jak se zbavit různých přivandrovalců a osob v obci nechtěných – obec domovské právo neudělila a poslala člověka tzv. postrkem do jeho domovské obce a na její náklady.

Domovské právo osvědčoval tzv. domovský list a evidence vydaných listů nebo čeledínských knížek se vedla v matrikách domovských příslušníků.

V archivu obce Chválenice máme matriku z  let 1850 - 1945, zpočátku vedenou výhradně pro obec Nezbavětice. V knize jsou zaznamenána i jména lidí, kteří se z Chválenic v tomto období naopak odstěhovali, případně je zapsáno i nové bydliště. Dokument je možné stáhnout ve formátu *pdf.