Datum a čas

Dnes je neděle, 19. 9. 2021, 21:11:57

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozcestník na další stránky

Vyberte si, kam dále se chcete vydat:

škola

hospodo

region

muze

volný čas

státní

další odkazy

 


Aktuality na Facebooku

 

fb

 


Obec na Wikipedii

wiki


Hledáte novou práci?

nabídka


Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ Z DŮVODU OHROŽENÍ ZDRAVÍ
V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU

 

Představujeme dokumenty vydané vládou ČR a ministerstvy v souvislosti s výskytem koronaviru a ochranou před nákazou:

 

Doporučení Ministrstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

 

Sbírka zákonů ČR, částka 30 ze dne 12. března 2020, Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů

 

Sbírka zákonů ČR, částka 31 ze dne 12. března 2020, Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření a dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

 

Sbírka zákonů ČR, částka 32 ze dne 13. března 2020, Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření a zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu a nařízení vlády ČR, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

 

Sbírka zákonů ČR, částka 33 ze dne 14. března 2020, Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

Sbírka zákonů ČR, částka 34 ze dne 15. března 2020, Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

 

Sbírka zákonů ČR, částka 35 ze dne 15. března 2020, Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření a zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

 

Sbírka zákonů ČR, částka 37 ze dne 16. března 2020, Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření a sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., a v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, vyhlášeném pod č. 90/2020 Sb.

 

Sbírka zákonů ČR, částka 41 ze dne 18. března 2020, Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření a sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb uveřejněném v částce 37/2020 Sb.

 

Sbírka zákonů ČR, částka 42 ze dne 19. března 2020, Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření a zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.

 

Sbírka zákonů ČR, částka 44 ze dne 23. března 2020, Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2) a kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

 

Sbírka zákonů ČR, částka 45 ze dne 23. března 2020, Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

Sbírka zákonů ČR, částka 46 ze dne 26. března 2020, Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

 

Sbírka zákonů ČR, částka 47 ze dne 26. března 2020, Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

Sbírka zákonů ČR, částka 48 ze dne 26. března 2020, Zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, zákon č. 134/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, zákon č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

 

Sbírka zákonů ČR, částka 51 ze dne 30. března 2020, Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

Sbírka zákonů ČR, částka 56 ze dne 6. dubna 2020, Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření a k informvání o změně krizového opatření

 

Dokument Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2020 o ukončení mimořádného opatření ze dne 30. 3. 2020


Dokument Ministerstva zdravotnictví ČR o mimořádném opatření ze dne 6. 4. 2020

 

Dokument Ministerstva zdravotnictví ČR o mimořádném opatření ze dne 6. 4. 2020

 

Sbírka zákonů ČR, částka 58 ze dne 9. dubna 2020, Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, zrušení krizového opatření a k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

 

Sbírka zákonů ČR, částka 59 ze dne 14. dubna 2020, Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020 a o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

 

Sbírka zákonů ČR, částka 65 ze dne 17. dubna 2020, Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

 

Sbírka zákonů ČR, částka 66 ze dne 17. dubna 2020, Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření a o přijetí krizového opatření

 

Sbírka zákonů ČR, částka 69 ze dne 24. dubna 2020, Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu, o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu, o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, zákony, kterými se mění zákony č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), a č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

 

Sbírka zákonů ČR, částka 70 ze dne 23. dubna 2020, Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

Sbírka zákonů ČR, částka 72 ze dne 24. dubna 2020, Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření a nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

 

Sbírka zákonů ČR, částka 73 ze dne 27. dubna 2020, Zákony, kterými se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

 

Sbírka zákonů ČR, částka 74 ze dne 27. dubna 2020, Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, zákony, o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání, zákony, kterými se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb.

 

Sbírka zákonů ČR, částka 75 ze dne 27. dubna 2020, Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

 

Opatření vlády České republiky obecné povahy ze dne 23. dubna 2020, č. 444

 

Sbírka zákonů ČR, částka 83 ze dne 6. května 2020, Zákon poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2 a zákony, kterými se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 

Sbírka zákonů ČR, částka 84 ze dne 7. května 2020, Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 a o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2


Sbírka zákonů ČR, částka 85 ze dne 7. května 2020, Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

 

Sbírka zákonů ČR, částka 90 ze dne 13. května 2020, o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov, sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 a sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

 

Opatření vlády ze dne 25. 5. 2020, o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky od 26. května 2020 00:00 hod. do 13. června 2020 23:59 hod. na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

 

Opatření vlády ze dne 5. 6. 2020, o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky od 5. června 2020 12:00 hod. do 30. června 2020 23:59 hod. na vzdušné hranici.