Navigace

Obsah

OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chválenice

OZV č. 2/2019 o poplatku za komunální odpad

Řád veřejného pohřebiště obce Chválenice ze dne 20.9.2019

Ceník provozovatele veřejného pohřebiště ve Chválencích platný od 1.1. 2015

OZV č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

příloha č. 1 Chouzovy

příloha č. 1 Želčany

příloha č. 1 Chválenice

OZV č. 6/2014 o místním poplatku ze psů

OZV č. 4/2014 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Chválenice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

OZV č. 1/2006 požární řád obce

OZV č. 1/2005 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy