Navigace

Obsah

ŽIVOT ZA NACISTICKÉ OKUPACE

Válečné události let 1939 - 1945 zasáhly citelně každého občana Protektorátu Čechy a Morava. nejinak tomu bylo i v naší malé vsi. Potraviny, šaty, boty nebo tabák byly na příděl. Lidé na venkově měli sice výhodu ve vlastním hospodářství, ale i oni na nové poměry tvrdě doplatili. Byli donuceni k povinným dodávkám mléka, vajec, drůbeže, brambor, obilí ... pod cenou byli nuceni prodávat koně, dobytek i prasata. Hospodářství všech obyvatel na vsi se dostalo pod přísný dohled a kontrolu, zatajování a podvádění se trestalo, občas i trestem nejvyšším. 

Vedle hospodářské bídy přinášela válka lidem každodenní strach z budoucnosti, ze zatčení, z náletů. Součástí nacistické propagandy bylo využívání obyvatelstva při předcházení a likvidaci následků sabotáží či různých nepřátelských útoků.

V této složce najdete ukázky, od každého něco: sešit se seznamy vydaných lístků na obuv a textil, dokumentaci ke zřizování protipožárních hlídek vč. ukázek ze sešitu s rozpisem hlídek z r. 1941, povinnost místního občana Stanislava Vrby nastoupit k protiletecké ochraně, postihy za prohřešky občanů proti řízenému hospodářství, výkazy místních občanů o výnosech obilnin a brambor, soupisy dodávek drůbeže, hus, vajec a brambor, záležitosti tákající se chovu dobytka, koní a prasat, výkazy hospodářských ploch a využívaných strojů ... a konečně žádosti o povolení k porážce prasete.

V úvodu máte možnost prohlédnout si dvě kompletní knihy z doby okupace, dokumentující kontrolu množství vypěstovaného obilí a chovaného hospodářského zvířectva.:

 

KNIHA MLECÍCH POVOLENÍ PRO JEDNOTLIVÉ USEDLOSTI 1941 - 1942:

Kniha mlecích povolení 1941 - 1942 by ChválenickýTrojlístek

 

KNIHA HOSP. ZVÍŘECTVA PRO JEDNOTLIVÉ USEDLOSTI 1942 - 1945:

Kniha hospodářského zvířectva by ChválenickýTrojlístek

 

Oba dokumenty je možné stáhnout ve formátu *pdf.

Stránka

Sešit se seznamem vydávaných lístků na obuv a textil ve Chválenicích

Sešit se seznamem vydávaných lístků na obuv a textil ve Chválenicích

Seznam vydávaných lístků na obuv a textil ve Chválenicích - ukázky

Seznam vydávaných lístků na obuv a textil ve Chválenicích - ukázky

Seznam vydávaných lístků na obuv a textil ve Chválenicích - ukázky

Seznam vydávaných lístků na obuv a textil ve Chválenicích - ukázky

Seznam vydávaných lístků na obuv a textil ve Chválenicích - ukázky

Seznam vydávaných lístků na obuv a textil ve Chválenicích - ukázky

Seznam vydávaných lístků na obuv a textil ve Chválenicích - ukázky

Seznam vydávaných lístků na obuv a textil ve Chválenicích - ukázky

Nařízení proti ohni a sabotáží, nutnost zřídit protipožární hlídky

Nařízení proti ohni a sabotáží, nutnost zřídit protipožární hlídky

Nařízení proti ohni a sabotáží, nutnost zřídit protipožární hlídky

Nařízení proti ohni a sabotáží, nutnost zřídit protipožární hlídky

Nařízení proti ohni a sabotáží, nutnost zřídit protipožární hlídky

Nařízení proti ohni a sabotáží, nutnost zřídit protipožární hlídky

Nařízení proti ohni a sabotáží, nutnost zřídit protipožární hlídky

Nařízení proti ohni a sabotáží, nutnost zřídit protipožární hlídky

Sešit s rozpisem protipožárních hlídek ve Chválenicích r. 1941

Sešit s rozpisem protipožárních hlídek ve Chválenicích r. 1941

Rozpis protipožárních hlídek ve Chválenicích r. 1941 - ukázky

Rozpis protipožárních hlídek ve Chválenicích r. 1941 - ukázky

Rozpis protipožárních hlídek ve Chválenicích r. 1941 - ukázky

Rozpis protipožárních hlídek ve Chválenicích r. 1941 - ukázky


Stránka