Navigace

Obsah

ŠKOLA A FARA

Dbě nejvýstavnější budovy na chválenické návsi, v sousedství kostela sv. Martina, jsou fara a škola. V této složce najdete dokumenty k opravě kostela a plánovanému zřízení nového hřbitova v době okupace, stejně jako narození dětí v rodině Chmelíkových.

Místní škola nám představí své podklady pro rozpočet, seznamy dětí pro očkování a seznam žáků německé národnosti, také pro potřeby očkování, z roku 1940.

Stránka

  • 1

Žádost o finanční pomoc při opravě kostela - 1

Žádost o finanční pomoc při opravě kostela - 1

Žádost o finanční pomoc při opravě kostela - 2

Žádost o finanční pomoc při opravě kostela - 2

Záznam o narození dcery v rodině Chmelíkových

Záznam o narození dcery v rodině Chmelíkových

Vyjádření obce k plánované výstavbě nového chválenického hřbitova

Vyjádření obce k plánované výstavbě nového chválenického hřbitova

Podklady pro jeden z ročních rozpočtů místní školy

Podklady pro jeden z ročních rozpočtů místní školy

Jediný německý žák ve chválenické škole - Franz Adolf Škarda, syn Antona Škardy.

Jediný německý žák ve chválenické škole - Franz Adolf Škarda, syn Antona Škardy.

Seznam dětí určených k očkování ve 30. a 40. letech

Seznam dětí určených k očkování ve 30. a 40. letech

Seznam dětí určených k očkování ve 30. a 40. letech

Seznam dětí určených k očkování ve 30. a 40. letech

Seznam dětí určených k očkování ve 30. a 40. letech

Seznam dětí určených k očkování ve 30. a 40. letech

Seznam dětí určených k očkování ve 30. a 40. letech

Seznam dětí určených k očkování ve 30. a 40. letech

Seznam dětí určených k očkování ve 30. a 40. letech

Seznam dětí určených k očkování ve 30. a 40. letech


Stránka

  • 1